Ředitel agrochemického podniku p. Vladimír Šorejs, který zde pracoval od 1.2.1973 do 23.2.1988

Agronom agrochemického podniku p.Josef Prskavec

Výstavba Agropodniku Kněžmost

Začátek činnosti Agrochemického podniku

Velkou pomocí byla aplikační technika vyráběná v NDR

V začátcích měl podnik k dispozici pouze 1 skladovací halu, sloužila pro skladování průmyslových hnojiv.

Skladovací hala pro uložení hnojiv

Technika používaná pro aplikační činnosti

Technika používaná pro aplikační činnosti

Technika používaná pro aplikační činnosti

Moderní aplikační technika

Vápnění VJM vápenci pomocí pneumatických cisteren na podvozku T 148

Své uplatnění našla i letadla

Tuhá dusíkatá hnojiva se do ACHP dopravovala vlakem a nákladní automobilovou dopravou v 50kg PE pytlích.

Doprava tuhých dusíkatých hnojiv vlakem a nákladní automobilovou dopravou.

Doprava tuhých dusíkatých hnojiv vlakem a nákladní automobilovou dopravou.

Úklidové práce

Když bylo zapotřebí, tak i ekonomický útvar vypomohl. V popředí hlavní ekonom ACHP p. Blažek.

Původní sklad KPH

Budova Agropodniku

V pozadí původní sklad TPH, který v současné době slouží pro skladování dusíkatých hnojiv.

Sklad fosforečných hnojiv

Sklad draselných a hořečnatých hnojiv

Sklad kapalných hnojiv

Doprava průmyslových hnojiv do agropodniku je zajišťována nákladní automobilovou dopravou.

Doprava průmyslových hnojiv po železnici - k tomu účelu byla vybudována železniční vlečka.

Prodej uhlí

Prodej nafty a olejů z naší čerpací stanice, oleje jsou prodávány přímo z našeho olejového hospodářství.

Chemická ochrana rostlin je ročně prováděna na 40 000 ha, k dispozici máme 6 postřikovačů a 6 cisteren.

Samochodný postřikovač DINO vybavený nejmodernějším zařízením včetně vlastní meteo stanice.

Samochodný postřikovač DINO při činnosti.

Podvozek samochodného postřikovače může být využit i pro jiné nástavby, např. rozmetadlo TPH.

Samochodný postřikovač francouzké výroby - šířku záběru lze plynule měnit od 18 m do 28 m.

Plochy jsou ošetřovány také pomocí tažených traktorových postřikovačů NAPA.

Rozmetání organických hnojiv je prováděno rozmetadly na automobilových podvozcích Tatra 815.

Pro nakládku organických hnojiv využíváme čelní nakladač Volvo 110 L

Nežádoucí příměsi v organických hnojivech v podobě provázků, kamenů a různých dřevěných předmětů.

Při ošetřování řepky na svažitém pozemku občas dojde i k nehodě.

Melasové výpalky nabízíme formou ucelené dodávky - přivezeme a 12m taženým aplikátorem aplikujeme.

Před cca 5-ti lety se začali zemědělci zajímat o vápnění VJM dolomity - nová souprava na aplikaci VJM.

Aplikace VJM dolomitů nebo vápenců, pomocí moderního rozmetadla s 9-ti m šnekovým zařízením.

Uskladnění senáží, siláží, cukrovarnických řízků, LKS, GPS v PE vacích pomocí senážního lisu AG bag.

Silážovaný materiál se do lisu vkládá pomocí čelního nakladače, nebo přímo z dopravní techniky.

Také každoroční činností je účast na cukrovarnické kampani v TTD Dobrovice.

Při nakládce cukrovky je využíván i čelní nakladač Volvo.

Provozuschopnost strojů a strojního zařízení zajišťuje dílna agropodniku.

TPH naskladňovaná v převážné míře volně ložená, pro zákazníky jsou plněna do 500kg nebo 1000kg balení.

Nová 18-ti m váhou pro vážení až 60-ti t kamionů, současně byl rekonstrouván i vážní domek.

V roce 2003 byl zahájen prodej technických plynů.

Rekreační chata agropodniku v Jestřebí v Krkonoších

Rok 2015 – zateplení administrativní budovy včetně dílen a přechod z kotelny na pevná paliva na vytápění plynem

Rok 2015 – rozšíření svozové linky cukrovky o dva vlastní překlepávače NATURA 200

Rok 2015 – postavena nová hala pro úschovu sezonních zemědělských strojů

Rok 2015 – modernizace vozového parku – zakoupen tahač IVECO EcoStralis na dopravu hnojiv a cukrové řepy

Rok 2016 – po 20ti letech byl nahrazen senážní lis novým strojem tuzemské výroby EUROBAGGING EB310

Rok 2016 – stařičká IFA na rozvoz uhlí se dočkala svého nástupce – IVECO DAILY s pásem na skládání paliv

Rok 2017 – odkoupení dva roky pronajaté sklízecí řezačky Krone BiG X 600

Rok 2018 – čtvrtý samojízdný postřikovač, značka Tecnoma, typ LASER 4240

Rok 2019 - nový aplikátor melasových výpalků

Dlouholetý ředitel agropodniku p.Stanislav Brzobohatý, ve funkci 1992 – 2020

Rok 2021 – rozmetadlo hnoje RM-16

Rok 2022 – samochodný postřikovač LEEB, rekordní investice ve výši 8,0 mil.Kč