Historické milníky

Rok 1972 - zřízení společného zemědělského podniku

Dne 25. září 1972 se 26 JZD a dva Státní statky dohodly na uzavření smlouvy o zřízení společného zemědělského podniku. Dle vyhlášky č. 2/1972 Sb., o kooperačních vztazích při rozvoji specializace a koncentrace zemědělské výroby, byl zřízen zemědělský podnik s názvem : "Agrochemický podnik – společný zemědělský podnik pro specializované služby v rostlinné výrobě", který byl 29. listopadu 1972 zapsán v podnikovém rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1

Členové prvního představenstva
Předseda: ing.Charvát Ladislav
Členové: ing.Škoda Karel, ing.Průšek Radomír, Kopecký Josef, Kudrnáč Miroslav, Ponocný Josef, Folprecht Jaroslav

Mezi první zaměstnance patřili i ředitel agrochemického podniku p.Vladimír Šorejs, který zde pracoval od 1.2.1973 do 23.2.1988 a agronom agrochemického podniku p.Josef Prskavec

 

Rok 1973 - 1980 - Výstavba Agropodniku Kněžmost

V začátcích své činnosti měl Agrochemický podnik k dispzici pouze jednu skladovací halu, která sloužila pro skladování draselných a fosforečných hnojiv. Veškerá tuhá dusíkatá hnojiva byla v 50 kg balení v PE pytlích. Do ACHP se dopravovala vlakem a nákladní automobilovou dopravou.

Velkou pomocí byla aplikační technika vyráběná v NDR, vápnění VJM vápenci pomocí pneumatických cisteren na podvozku T 148. Své uplatnění našla i letadla.

 

Rok 1992 - Transformace na akciovou společnost

Dne 1.1.1992 nabyl účinnosti obchodní zákoník č. 513 / 1991 Sb.,který stanovil v § 766 všem účastníkům společných podniků převést tyto podniky do 31.12.1992 na obchodní společnosti nebo družstva. Jednotliví účastníci společného zemědělského podniku se na svém zasedání dne 20. září 1992 dohodli, že společný podnik Agropodnik Kněžmost zruší bez likvidace a tento podnik přetransformují na obchodní společnost s obchodním jménem AGROPODNIK KNĚŽMOST a.s.

Zakladatelé se dohodli pro první funkční pětileté období jmenovat za členy představenstva tyto osoby:
ing.Lochman Václav, ing.Kryštofek František, ing.Myšák Jiří, Drapák Jaroslav, ing.Šverma Josef, Prokůpek František, ing.Holas Václav, Brzobohatý Stanislav

 

Rok 2010 - 2020 - Stabilizace a další rozvoj společnosti

V současné době je společnost perspektivním podnikem s komplení nabídkou služeb pro zemědělce. Zabývá se obchodní činností, na kterou navazuje široká škála služeb především pro zemědělskou prvovýrobu, na které má společnost vlastní technické vybavení.

  • Doprava průmyslových hnojiv do agropodniku je zajišťována silniční nákladní automobilovou dopravou a železniční dopravou. K tomu účelu byla vybudována železniční vlečka.
  • Prodej nafty a olejů je prováděn z vlastní čerpací stanice v agropodniku a dále se využívá i systému přímých dodávek k jednotlivým zákazníkům. Oleje jsou prodávány přímo z našeho olejového hospodářství. Dalčí komoditou je prodej uhlí z produkce Severočeských dolů a.s. (Ledvice) a Severní energetické a.s.. V roce 2003 byl zahájen prodej technických plynů zn.SIAD.
  • Chemická ochrana rostlin je každoročně prováděna na cca 30.000 ha. K tomu účelu máme k dispozici 6 ks postřikovačů a 6 ks cisteren zajišťujících dopravu vody a KPH. Podvozek samochodného postřikovače je určen nejen pro postřikovací nástavbu, ale i jako výměnný systém může být využit i pro jiné nástavby, např. rozmetadlo TPH.
  • Rozmetání organických hnojiv a cukrovarnické šámy je prováděno rozmetadly na automobilových podvozcích Tatra 815.Linka 3ks těchto rozmetadel vyaplikuje až 60 000 t hnojiv ročně. Pro nakládku organických hnojiv využíváme čelní nakladač Volvo 110 L. Velmi oblíbeným hnojivem poslední doby jsou melasové výpalky, které nabízíme našim zákazníkům formou ucelené dodávky. To znamená, že výpalky přivezeme a 12 m taženým aplikátorem aplikujeme na pozemek. Před cca 5-ti lety se začali zemědělci zajímat o vápnění VJM dolomity. Z toho titulu došlo k zakoupení soupravy na aplikaci VJM dolomitů a vápenců.
  • Další činností agropodniku je uskladnění senáží, siláží, cukrovarnických řízků, LKS,GPS a jiných komodit v PE vacích pomocí senážního lisu AG-BAG.
  • Také každoroční činností je účast na cukrovarnické kampani v TTD Dobrovice.
  • Provozuschopnost strojů a strojního zařízení zajišťuje vlastní dílna agropodniku.
  • Věškeré zboží, které přichází nebo odchází z agropodniku musí být zváženo. Původní váha byla nahrazena novou 18-ti m váhou pro vážení až 60-ti tunových kamionů. Také vážní domek absolvoval celkovou opravu včetně zateplení.