Služba spočívá ve vysátí odpadní jímky a následným odvozem odpadní vody na čističku odpadních vod.

Činnost provádíme nákladními automobily Š-706 s cisternou o obsahu 8m3 nebo podle potřeby zákazníka můžeme alternativně nasadit nákladní automobil Tatra-815 s cisternou 11 m3. Objednávky na tel.606 648 880 nebo 724 974 886.