Uvedenou službu provádíme v následujícím rozsahu :

  • ve službách používáme řezačku KRONE BIG–X 600

  • sklízíme pícniny do senáží sběrem z řádku

  • je možnost sklizně pícnin na přímo pomocí žací lišty se záběrem 6m

  • provádíme sklizeň kukuřice na siláž s adaptérem o záběru 7,5 m

  • řezačkou lze také dobře sklízet ozdobnou trávu miscanthus

V případě zájmu lze další podrobnosti a volné termíny zjistit na kontaktních telefonech 606 648 880 nebo 602 358 209.