• Provádíme rozmetání velmi jemně mletého vápence.
  • Aplikační soupravu tvoří traktor CASE CVX-195 a tažené rozmetadlo Gustrower D077 elektronic se šnekovým aplikátorem o záběru 9 metrů. Dávkování rozmetadla zajišťuje palubní počítač LH 5000 Agro s elektrickou regulací rychlosti dopravníku.
  • Denní výkon při dávce dvě tuny na hektar je 75 ha.
  • Vápník je nezbytný pro růst, vývoj a dobrý zdravotní stav rostlin.
  • Úprava hodnoty pH má vliv na probíhající procesy v půdě.
  • Ovlivňuje rozpustnost minerálů.
  • Zlepšení půdní struktury, fyzikálních vlastností půdy – zakořeňování rostlin, podpora tvorby účinného humusu, zlepšení biologické aktivity a podpora biologické fixace dusíku hlízkovými bakteriemi.
  • Možnost orientačního měření pH půdy pomocí pH metru.
  • Kontaktní telefon 606 648 880.