Nově od roku 2022 poskytujeme i službu plečkování rotační plečkou GST Biostar 12.

ÚČEL A VÝHODY MECHANICKÉ KULTIVACE

✓ celoplošné okopání plodiny – princip „motyčky“

✓ rozbití a rozdrobení půdní krusty

✓ provzdušnění povrchu půdy

✓ přerušení kapilarity, ochrana proti vysychání

✓ větší zádržnost srážek

✓ podpora odnožování

✓ regulace plevelů

✓ využití při podpoře vycházení výdrolu ve strništi

✓ zapracování minerálních hnojiv, kejdy či digestátu

✓ podpora mineralizace a růstu

✓ možnost efektivního a levného setí meziplodin

✓ využití v mnoha plodinách - vysoká šetrnost díky unikátní geometrii hvězdic

✓ nezávislost na rozteči a počtu řádků

✓ vysoká pracovní rychlost, veliká produktivita