• determinace plevelů, škůdců a chorob

  • pesticidní doporučení v rámci integrované ochrany rostlin

  • orientační měření pH půdy a doporučení dávky vápnění

  • navržení aplikace hnojiv k jednotlivým plodinám

  • projednání vhodných pěstitelských postupů pro danou oblast

  • zajištění odborných seminářů

  • kontaktní telefon 606 648 881