Plnění průmyslových hnojiv do vlastních big-bagů provádíme na speciální lince.

Linka je schopná plnit big-bagy o hmotnosti 0,6 tuny nebo 1,0 tuna dle potřeb zákazníka.
Po vyprázdnění hnojiva vrací zemědělec bigy zpět k opětovnému použití.

Průběžnou obnovu a likvidaci poškozených bigů zajišťujeme na naše náklady.